Kamis, 22 Agustus 2013

KALIMAT AMBIGU

A.   Pengertian Ambigu pada kata atau kalimat
      Ambigu adalah kata atau kalimat yang mempunyai arti lebig dari satu atau yangbermakna ganda. Untuk menghindari kesalahan penafsiran sebaiknya kalimat tersebut dilengkapi dengan tanda hubung (-) atau tanda garis miring (/).

Contoh:
1.   a.       Bermakna ambigu pada kalimat:
             Buku sejarah baru: -  yang baru bukunya atau,
                                          -     yang baru sejarahnya
      b.   Makna sebenarnya pada kalimat:
Buku - sejarah baru: - yang baru sejarahnya
             Buku sejarah - baru:  - yang baru bukunya
2.    a.    Bermakna ambigu pada kalimat:
             Putra pejabat yang pandai: -  yang pandai adalah pejabatnya atau,
                                                      - yang pandai adalah putra pejabat
       b. Makna sebenarnya pada kalimat:
             Putra/pejabat yang pandai: -  yang pandai adalah pejabatnya 
             Putrapejabat/yang pandai : - yang pandai adalah putra pejabat

B.   Ambigu antar Kalimat  

      Selain terjadi didalam didalam kalimat dapat pula terjadi pada antar kalimat 
      
Contoh: Sodik bersahabat karib dengan Hasan. Dia sangat menyayangi adiknya.
     
Contoh tersebut pengertiannya tidak diketahui secara jelas. Siapa yang menyayangi adiknya dan siapa yang menyayangi adik siapa. Kalimat tersebut akan menjadi jelas jika kata ganti yang dipakai diubah seperti berikut:
Sodik bersahabat karib dengan Hasan. Sodik sangat menyayangi adiknya.