Senin, 15 Juli 2013

JENIS KATA Kata Ganti (pronomina)C.   Kata Ganti (pronomina)

     Kata Ganti (pronomina) adalah kata yang mengganti kata benda yang tidak disebut, jadi tidak selalu mengucapkan kata benda tadi, antara lain:

      1.   Kata ganti orang.
a.  Saya, aku, beta (tunggal), kami, kita (jamak)
b.  Hamba, sahaya, abdi, patik.
c.  Dimas, Rama, Salsa, adik, ibu, awak, diri, badan.
d.  Engkau (tunggal) kamu (jamak)
e.  Tuan, padukatuan, yang mulia dan sebagainya
f.   Ia, dia, nya (tunggal), mereka itu (jamak)
g.  Rumahku, sepedamu, bukunya (ku,mu,nya kata ganti empunya)
            
              Perhatikan pada kata ganti orang berikut:
Kata ganti
Tunggal
Jamak
Aku
Engkau
Dia
Kami, kita
Kalian
Mereka

2.   Kata ganti Penunjukini, itu

3.  Kata Ganti penghubung (sebagai pengantar penghubung anak kalimat) = Yang, tempat, waktu, siapa, apa, dimana.
a.  siapa, apa, mana
b.  berapa, mengapa, bagaimana
            c.  dimana, kemana, darimana
a.  seseorang 
b.  sesuatu

      6.   Kata ganti kepunyaan
a. ku
b. mu
c. -nya