Senin, 15 Juli 2013

JENIS KATA (Kata Keterangan)

Kata Keterangan (adverbia)E.  Kata Keterangan (adverbia)


    Kata Keterangan (adverbia) adalah kata-kata yang memberikan keterangan / menerang- kan kepada selain kata benda, seperti contoh berikut:
1.  Kata keterangan waktu: besok, nanti, tiba-tiba, baru, kelak, sedang, dan sebagainya

2.  Kata keterangan tempat: sini,situ, sana, mana.

     a. tentu, pasti, sebenarnya, niscaya, dapat, tidak
     b. barangkali, kalau-kalu, mungkin, entah
     c. mudah-mudahan, moga-moga.
     d. mari, hendaknya.
     e. bukan, tidak mustahil, masa.
     f. ya, betul, sungguh, bukan.

     a. berjalan cepat
     b. membumbung tinggi
     c. berlari bersama-sama dansebagainya

5.  Kata keterangan tekanan: 
     a.  yang berupa akhiran tekanan, lah, kah, tah, pun, maukah, janganlah, adapun,dan    sebagainya .
     b. yang berupa kata: gerangan, pula,juga.